Zavoláme Vám

Obdrželi jste od nás výzvu k plnění? Rádi Vás zkontaktujeme telefonicky a pomůžeme Vám s řešením situace. Jsme pro Vás k dispozici každý pracovní den od 8 do 17 hodin.

+420 257 199 409

OBDRŽELI JSTE OD NÁS VÝZVU K PLNĚNÍ?

Pokud jste od nás obdrželi výzvu k plnění, obraťte se na nás jedním z níže uvedených způsobů a my Vám rádi Vaši situaci pomůžeme vyřešit.

INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 84/2024 SB., ZÁKON O TRHU S NEVÝKONNÝMI ÚVĚRY

Společnost JUSTRINON MANAGEMENT a.s., se sídlem U vlečky 1749/4, Modřany, 143 00 Praha 4, IČ: 292 16 842, poskytuje tyto údaje ve smyslu zákona č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry.

Správu nevýkonného úvěru za obchodníka s úvěry vykonává advokát pod AK G legal, s.r.o., Letenská 121/8, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 214375.

Tímto uvádíme kontaktní údaje, na něž se klient může obracet pro veškerou komunikaci:

adresa sídla: Letenská 121/8, Praha 1, 118 00
telefonní linka: 257 199 409
email: info@akglegal.cz
web: https://www.akglegal.cz/

Klient je informován o tom, že vymáhání pohledávky za ním je upraveno a prováděno dle právního řádu České republiky, zejména pak zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník).

V případě spotřebitelského vztahu je klient upozorněn, že se aplikují předpisy na ochranu spotřebitele (zejména zákon č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru), na vymáhání je rovněž možné uplatnit trestní předpisy (zejména 40/2009 Sb., trestní zákoník).

Klient je oprávněn podat stížnost na jednání obchodníka s úvěry nebo osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr u České národní banky na těchto kontaktech https://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty/ :

Na Příkopě 864/28
115 03 Praha 1
IČO 48136450
tel.: 224 411 111
fax: 224 412 404
Zelená linka
tel.: 800 160 170

Kontaktní formulář